1. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia zasad controllingu
  2. Wielowymiarowy rachunek kosztów
  3. Rachunek kosztów działań metodą ABC
  4. Budżet sprzedaży i kosztów
  5. Przygotowywanie informacji dotyczącej odchyleń od planu
  6. Przedstawienie prognoz realizacji budżetów
  7. Porównanie realizacji budżetu z wynikami księgowymi firmy
  8. Planowanie strategiczne