Oferta dla firm prowadzących ewidencję w formie ryczałtu:

  1. Prowadzenie ewidencji przychodów
  2. Ustalenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
  3. Dokonanie rocznego rozliczenia podatku
  4. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  5. Sporządzanie miesięcznych (lub kwartalnych) deklaracji VAT
  6. Prowadzenie rozliczeń z ZUS