• Księgowość
o Prowadzenie ksiąg rachunkowych
o Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
o Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

• Kadry i Płace
o Wyliczanie miesięcznych wynagrodzeń personelu
o Rozliczanie obciążeń podatkowo – ubezpieczeniowych pracowników
o Obsługa kadrowa

• Rachunkowość zarządcza
o Kompleksowa obsługa w zakresie finansów
o Controlling i budżetowanie

• Dotacje
o Dotacje z PUP (dla bezrobotnych)
o Dotacje z WUP (Działanie 6.2)
o Dotacje Unijne

• Usługi dodatkowe
o Pomoc w zarejestrowaniu działalności oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
o Reprezentowanie Klientów w Urzędach Skarbowych i ZUS

Zasady współpracy
Po podpisaniu umowy z naszą firmą ograniczają Państwo swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych, lub uzgodnić telefonicznie odbiór przez naszego kuriera.