Oferta dla firm prowadzących ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów
Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów

  1. Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
  2. Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonych ewidencji z tym związanych i odbytych jazd
  3. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży
  4. Sporządzanie miesięcznych (lub kwartalnych) deklaracji VAT
  5. Prowadzenie rozliczeń z ZUS
  6. Miesięczne i roczne rozliczenie podatku, na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów
  7. Pomagamy w dokonywaniu przekształceń związanych ze zmianą ewidencji prowadzonej w formie księgi przychodów i rozchodów na ewidencję prowadzoną w formie ksiąg rachunkowych