Oferta kadry

  1. Administrowanie teczkami osobowymi
  2. Przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
  3. Kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
  4. Prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
  5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  6. Nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
  7. Sprawozdawczość dla GUS
  8. Przygotowywanie raportów kadrowych