Analizy finansowo-ekonomiczne

 1. Opracowanie wskaźników finansowych
 2. Diagnoza płynności
 3. Optymalizacja Cash Flow
 4. Analiza pionowa i pozioma bilansu, analiza dynamiki zmian oraz wskazanie konsekwencji tych zmian
 5. Badanie rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów
 6. Tworzenie biznes planów
 7. Wycena wartości firmy
 8. Niestandardowe analizy ekonomiczno-finansowe

Współpraca z instytucjami finansowymi

 1. Wyszukiwanie instytucji finansowych do współpracy
 2. Poszukiwanie źródeł i sposobów finansowania
 3. Negocjowanie warunków finansowania
 4. Bieżąca współpraca z pracownikami instytucji finansowych

Współpraca z innymi firmami zewnętrznymi np. brokerzy ubezpieczeniowi