Pomożemy ci uporządkować zaległości.
Zrobimy porządek z dokumentami rejestrowymi.
Przeprowadzimy audyt stanu faktycznego.
Sprawdzimy poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Twoich pracowników.
Zaprowadzimy ewidencję w sposób prawidłowy.
Opracujemy Zakładowy Plan Kont.
Opracujemy Politykę rachunkowości w Twojej firmie.
Opiszemy proces obiegu dokumentów.
Przygotujemy procedury i instrukcje dla Twoich pracowników.
Przejmiemy obowiązki twojego dotychczasowego księgowego bądź biura rachunkowego.
Pokierujemy Twoim działem księgowości, dzieląc się naszym doświadczeniem i wiedzą podniesiemy kompetencje twoich pracowników.
W spółkach prawa handlowego uczestniczymy w posiedzeniach zarządów sporządzając protokoły ze spotkań.

Możemy zostać konsultantem – członkiem Twojej firmy.

Oferujemy ci pomoc i wsparcie na dogodnych warunkach w siedzibie Twojej firmy lub poza nią.