Oferta płace

  1. Naliczanie wynagrodzeń
  2. Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
  3. Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
  4. Przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
  5. Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  6. Sporządzanie deklaracji PFRON
  7. Rejestracja w ZUS pracowników Klienta