Masz pomysł jak zaistnieć na rynku, posiadasz niezbędny kapitał lub otrzymałeś dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – zastanawiasz się co dalej?

W kilku krokach spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

Po pierwsze:


Niezbędne będzie określenie zakresu prowadzonej przez Ciebie działalności zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Po drugie:


Przygotuj dowód osobisty i dokument stwierdzający prawo do lokalu jeżeli siedziba i miejsce prowadzenia działalności jest inne niż twój adres zameldowania. Odszukaj też numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy. Tak przygotowany możesz przystąpić do wypełnienia druku EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kliknij tutaj by pobrać wniosek EDG-1).

Po trzecie:Zastanów się czy dokumentację związaną z prowadzeniem działalności będziesz prowadzić sam czy jej prowadzenie zlecisz do biura rachunkowego (zapytaj o cenę).

Po czwarte:


Powinieneś udać się do urzędu miasta lub gminy.

Od 31 marca 2009 roku zmianie uległy zasady rejestracji działalności gospodarczej. Urząd gminy (miasta) dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku, a następnie z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Ponadto na mocy znowelizowanej ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej (Dz. U. 2009 018 poz. 97) wniosek o wpis, a także  zmianę wpisu, nie podlega opłacie.

Dodatkowo wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem:

– do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
– identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego,
– płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Pomimo, że od 31 marca 2009 roku obowiązek powiadamiania o rozpoczęciu działalności gospodarczej Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz ZUS spoczywa na urzędzie gminy (miasta) okazuje się, że przyszli przedsiębiorcy nie unikną wizyty w tych urzędach.

Dlatego:


Zastanów się nad wyborem formy opodatkowania – przydatne do podjęcia tej decyzji mogą okazać się informacje umieszczone na stronie Doradcy Infor

Wypełnij druk NIP-1 (kliknij tutaj by pobrać druk NIP-1) oraz przygotuj oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (kliknij tutaj by pobrać oświadczenie).

Pamiętaj, że od wyboru formy opodatkowania zależy to czy będziesz mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem i czy będziesz mógł skorzystać z ulg podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym.

Pamiętaj też o:


Zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności na druku ZUS ZUA/ZUS ZZA i ewentualnym zgłoszeniu członków rodziny ZUS ZCNA do ubezpieczenia zdrowotnego.

Uwaga:


W ramach darmowej konsultacji nasze biuro rachunkowe pomaga wypełnić druki zgłoszeniowe (umów się na spotkanie).