Biuro Rachunkowe Nomia

Formularz wyceny


Warning: Use of undefined constant b - assumed 'b' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /HOSTING/NOMIA/wp-content/plugins/cforms/lib_aux.php on line 380

Warning: Use of undefined constant b - assumed 'b' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /HOSTING/NOMIA/wp-content/plugins/cforms/lib_aux.php on line 380
 1. (required)
 2. (required)
 3. (required)
 4. (required)
 5. (required)
 6. (required)
 7. (valid email required)
 8. Jestem zainteresowany ofertą w zakresie:
 9. Obsługa raportów w języku obcym:
 

cforms contact form by delicious:days

Obsługa kadrowa

Oferta kadry

 1. Administrowanie teczkami osobowymi
 2. Przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 3. Kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 4. Prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
 5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 6. Nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 7. Sprawozdawczość dla GUS
 8. Przygotowywanie raportów kadrowych

Rozliczanie obciążeń podatkowo – ubezpieczeniowych pracowników

Oferta płace

 1. Naliczanie wynagrodzeń
 2. Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
 3. Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
 4. Przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
 5. Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 6. Sporządzanie deklaracji PFRON
 7. Rejestracja w ZUS pracowników Klienta

Controlling i budżetowanie

 1. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia zasad controllingu
 2. Wielowymiarowy rachunek kosztów
 3. Rachunek kosztów działań metodą ABC
 4. Budżet sprzedaży i kosztów
 5. Przygotowywanie informacji dotyczącej odchyleń od planu
 6. Przedstawienie prognoz realizacji budżetów
 7. Porównanie realizacji budżetu z wynikami księgowymi firmy
 8. Planowanie strategiczne

Kompleksowa obsługa w zakresie finansów

Analizy finansowo-ekonomiczne

 1. Opracowanie wskaźników finansowych
 2. Diagnoza płynności
 3. Optymalizacja Cash Flow
 4. Analiza pionowa i pozioma bilansu, analiza dynamiki zmian oraz wskazanie konsekwencji tych zmian
 5. Badanie rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów
 6. Tworzenie biznes planów
 7. Wycena wartości firmy
 8. Niestandardowe analizy ekonomiczno-finansowe

Współpraca z instytucjami finansowymi

 1. Wyszukiwanie instytucji finansowych do współpracy
 2. Poszukiwanie źródeł i sposobów finansowania
 3. Negocjowanie warunków finansowania
 4. Bieżąca współpraca z pracownikami instytucji finansowych

Współpraca z innymi firmami zewnętrznymi np. brokerzy ubezpieczeniowi

Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego

Oferta dla firm prowadzących ewidencję w formie ryczałtu:

 1. Prowadzenie ewidencji przychodów
 2. Ustalenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 3. Dokonanie rocznego rozliczenia podatku
 4. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 5. Sporządzanie miesięcznych (lub kwartalnych) deklaracji VAT
 6. Prowadzenie rozliczeń z ZUS

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Oferta dla firm prowadzących ewidencję w formie książki przychodów i rozchodów
Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów

 1. Sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
 2. Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonych ewidencji z tym związanych i odbytych jazd
 3. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży
 4. Sporządzanie miesięcznych (lub kwartalnych) deklaracji VAT
 5. Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 6. Miesięczne i roczne rozliczenie podatku, na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów
 7. Pomagamy w dokonywaniu przekształceń związanych ze zmianą ewidencji prowadzonej w formie księgi przychodów i rozchodów na ewidencję prowadzoną w formie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oferta dla firm prowadzących księgowość w formie ksiąg rachunkowych
Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie obsługi ksiąg rachunkowych, zgodnie ze standardami wymaganymi przez Ustawę o Rachunkowości

 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i rejestrów VAT
 2. Prowadzenie gospodarki kasowej, rejestrowanie operacji bankowych
 3. Ewidencja obrotu magazynowego
 4. Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych
 5. Opracowanie zasady prowadzenia rachunkowości (Zakładowy Plan Kont)
 6. Udzielamy informacji księgowych na telefon
 7. Księgujemy zaległości, korygujemy błędnie prowadzone księgi
 8. Sporządzamy bilanse

Cennik

Cennik