Biuro Rachunkowe Nomia

Dotacje Unijne

Dotacje Unijne


Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE nie jest procesem łatwym. Najważniejszym czynnikiem decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest jakość przygotowanego wniosku W momencie ogłoszenia konkursów Przedsiębiorca ma najczęściej miesiąc na złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami. Wtedy okazać się może, że jest już zbyt mało czasu. Dlatego warto pomyśleć o tym wcześniej i odpowiednio się przygotować.

Pragniemy zaoferować Państwu pomoc w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy unijnych w tym m.in.:

 • doradztwo i wybór odpowiedniego programu pomocowego,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków,
 • pomoc w rozliczaniu inwestycji w trakcie i po jej zakończeniu.

Dotacje z Pup, Dotacje z WUP

Marzy Ci się własna firma?

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz zmienić swój byt?
Chcesz rozwinąć działalność i zatrudnić pracownika?
Masz ciekawy pomysł na biznes i nie wiesz co dalej?

Pozyskamy dla Ciebie niezbędne fundusze:

 • na rozpoczęcie Twojej działalności,
 • na wyposażenie stanowiska pracy dla Twojego pracownika,
 • na rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy.

Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy

Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy lub zamierzających się zarejestrować i spełniających warunki regulaminu miejscowego urzędu pracy.

Oferujemy:

 • stworzenie indywidualnego biznes planu,
 • profesjonalne napisanie wniosku wraz z kompletem załączników,
 • doradztwo,
 • wszelkie poprawki, jeśli takie okazałyby się konieczne.

Możesz otrzymać nawet 40 000 złotych.

Dotacja jest bezzwrotna o ile zostanie prawidłowo rozliczona.

  Masz bałagan w księgowości?

  Pomożemy ci uporządkować zaległości.
  Zrobimy porządek z dokumentami rejestrowymi.
  Przeprowadzimy audyt stanu faktycznego.
  Sprawdzimy poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Twoich pracowników.
  Zaprowadzimy ewidencję w sposób prawidłowy.
  Opracujemy Zakładowy Plan Kont.
  Opracujemy Politykę rachunkowości w Twojej firmie.
  Opiszemy proces obiegu dokumentów.
  Przygotujemy procedury i instrukcje dla Twoich pracowników.
  Przejmiemy obowiązki twojego dotychczasowego księgowego bądź biura rachunkowego.
  Pokierujemy Twoim działem księgowości, dzieląc się naszym doświadczeniem i wiedzą podniesiemy kompetencje twoich pracowników.
  W spółkach prawa handlowego uczestniczymy w posiedzeniach zarządów sporządzając protokoły ze spotkań.

  Możemy zostać konsultantem – członkiem Twojej firmy.

  Oferujemy ci pomoc i wsparcie na dogodnych warunkach w siedzibie Twojej firmy lub poza nią.

  Zakładanie firmy

  Masz pomysł jak zaistnieć na rynku, posiadasz niezbędny kapitał lub otrzymałeś dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – zastanawiasz się co dalej?

  W kilku krokach spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.

  Po pierwsze:


  Niezbędne będzie określenie zakresu prowadzonej przez Ciebie działalności zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

  Po drugie:


  Przygotuj dowód osobisty i dokument stwierdzający prawo do lokalu jeżeli siedziba i miejsce prowadzenia działalności jest inne niż twój adres zameldowania. Odszukaj też numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy. Tak przygotowany możesz przystąpić do wypełnienia druku EDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kliknij tutaj by pobrać wniosek EDG-1).

  Po trzecie:  Zastanów się czy dokumentację związaną z prowadzeniem działalności będziesz prowadzić sam czy jej prowadzenie zlecisz do biura rachunkowego (zapytaj o cenę).

  Po czwarte:


  Powinieneś udać się do urzędu miasta lub gminy.

  Od 31 marca 2009 roku zmianie uległy zasady rejestracji działalności gospodarczej. Urząd gminy (miasta) dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku, a następnie z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

  Ponadto na mocy znowelizowanej ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej (Dz. U. 2009 018 poz. 97) wniosek o wpis, a także  zmianę wpisu, nie podlega opłacie.

  Dodatkowo wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem:

  – do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  – identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego,
  – płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  Pomimo, że od 31 marca 2009 roku obowiązek powiadamiania o rozpoczęciu działalności gospodarczej Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz ZUS spoczywa na urzędzie gminy (miasta) okazuje się, że przyszli przedsiębiorcy nie unikną wizyty w tych urzędach.

  Dlatego:


  Zastanów się nad wyborem formy opodatkowania – przydatne do podjęcia tej decyzji mogą okazać się informacje umieszczone na stronie Doradcy Infor

  Wypełnij druk NIP-1 (kliknij tutaj by pobrać druk NIP-1) oraz przygotuj oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (kliknij tutaj by pobrać oświadczenie).

  Pamiętaj, że od wyboru formy opodatkowania zależy to czy będziesz mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem i czy będziesz mógł skorzystać z ulg podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym.

  Pamiętaj też o:


  Zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności na druku ZUS ZUA/ZUS ZZA i ewentualnym zgłoszeniu członków rodziny ZUS ZCNA do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Uwaga:


  W ramach darmowej konsultacji nasze biuro rachunkowe pomaga wypełnić druki zgłoszeniowe (umów się na spotkanie).